TOPLUMA HİZMET KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Eğitim bir çok Sürdürülebilir Kalkınma Amacının gerçekleşmesinin temelidir. İnsanlar nitelikli eğitim alabildiklerinde yoksulluk girdabından da çıkabilmektedir. Bu sebeple eğitim eşitsizliklerin azaltılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca Dünyanın her yerinde insanların daha sağlıklı ve sürdürülebilir yaşamları olmasını mümkün kılar. Bunun yanında eğitim hoşgörünün gelişmesi ve barışçıl toplumların inşasına da imkân sağlar. Eğitim eşitsizlikleri azaltmaktadır.

Herkesi kapsayan ve kaliteli eğitimin sağlanması, yaşam boyu öğrenimin desteklenmesiyle mümkün olmaktadır. Bu sebeple İstanbul Gelişim Üniversitesi eğitim araçları ve altyapısına yatırım yapmayı öncelemektedir. Eğitime hem müfredat üretmede hem de uygulamada öncelik vermeye özen göstermektedir. İstanbul Gelişim Üniversitesi; sivil toplum, gençler ve diğer gruplarla ortaklıklar kurarak yerel seviyede eğitimin önemi hakkında farkındalığı arttırmayı amaçlamaktadır.


SDG 4 NİTELİKLİ EĞİTİM

Kendin için 5 Dakika - Dr. Kaliteli Yaşam Uzmanı Haluk SAÇAKLI (33 Video Serisi)

sample6

SDG 4 NİTELİKLİ EĞİTİM

Muhlis Özkan - Sosyal Medya Okuryazarlığı

sample6

SDG 4 NİTELİKLİ EĞİTİM

Deniz Akçay - Yapay Zeka

sample6

SDG 4 NİTELİKLİ EĞİTİM

Hazem Al - Al and Covid19

sample6

SDG 4 NİTELİKLİ EĞİTİM

Şerefnur Atik - Sanat ve Edebiyat Niçin Vardır?

sample6

SDG 4 NİTELİKLİ EĞİTİM

Şeyma Esin - Sosyal Medyanın Karanlık Yüzü

sample6

SDG 4 NİTELİKLİ EĞİTİM

Tariq Hassan Coaching Excellence: Leadership

sample6

SDG 4 NİTELİKLİ EĞİTİM

Nevruz Berna Tatlısu - Dijital Gastronomi

sample6

SDG 4 NİTELİKLİ EĞİTİM

Duygu Üner Bahar - Biyosensörler

sample6

SDG 4 NİTELİKLİ EĞİTİM

Aslıhan Güzin Selçuk - Geleceğin Lideri

sample6

SDG 4 NİTELİKLİ EĞİTİM

Shehzad Asraf - Future Technologies

sample6

SDG 4 NİTELİKLİ EĞİTİM

Annamaria Csiszer - Behind The Scenes:The making of Politics

sample6

SDG 4 NİTELİKLİ EĞİTİM

Sezer Cihan - Hayatı İnşa Etmek Kariyer Başarısının Sırları

sample6